วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กำหนดการกิจกรรมวันไหว้ครู


กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

วันที่ 14 มิถุนายน 2555

เวลา 08.30 – 10.00 น.    - นักเรียนจัดแถวบนโรงยิมตามระดับชั้น

- ประธานมาถึงบริเวณพิธี

- คณาจารย์และนักเรียนยืนตรงพร้อมกัน

- ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ทุกคนยืนประนมมือ

- ประธานกลับมานั่ง

- ประธานนักเรียนนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และบทไหว้ครู

- ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน (ทุกคนกล่าวตาม)

- ประธานนักเรียนสั่งนักเรียนทั้งหมดนั่งเมื่อกล่าวเสร็จ

                        - ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนสดุดีคุณครู และร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม

- ตัวแทนแต่ละชั้น นำพานดอกไม้ พานธูปเทียนมากราบประธาน

                        - ประธานเจิมหนังสือ (นักเรียนยังนั่งอยู่กับที่)

- ประธานแจกทุนการศึกษานักเรียนและรางวัลประกวดการอ่านของนักเรียน

- ประธานให้โอวาท (ประธานนักเรียนบอก “นักเรียนทั้งหมดกราบ”)

                        - รับฟังพระเทศน์เนื่องในวันไหว้ครู                    

- เสร็จพิธี นักเรียนกลับห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น